Adriána Benková

Edukačný pracovník regionálneho centra Slobody zvierat HUMENSKÉ LABKY, práca s deťmi, vzdelávacie programy