Ľubica Kizaková

Štatutárny zástupca združenia POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z., riaditeľka regionálneho centra Slobody zvierat HUMENSKÉ LABKY
E-mail: pomahajachran@azet.sk

Tel: +421 907 906 237