Uchádzači o členstvo v Poradnom výbore

Týmto by sme Vám radi predstavili mená záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v Poradnom výbore sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ.

  1. Zuzana Kucíková (ošetrovateľ karanténnej stanice Humenské Labky)
  2. Mgr. Renáta Baníková obývateľka mesta Humenné
  3. Mgr. Štefánia Jakubová (aktívny dobrovoľník karanténnej stanice, profesiou účtovníčka podvojného účtovníctva)