Záznam z prieskumu trhu – poskytovanie veterinárnej starostlivosti

Záznam z prieskumu trhu na poskytnutie veterinárnej starostlivosti v rámci výzvy na predkladanie ponúk.

Investičná pomoc v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka – Opatrenie č. 4