Stav preplnených útulkov je alarmujúci, pomôcť môže aj zrýchlenie procesu adopcie 

Útulky na Slovensku sú celoročne preplnené a len ťažko dokážu prijímať nové zvieratá. Situácia sa zhorší ešte po Vianociach, kedy v útulkoch skončia psíky,  ktoré ľudia darovali blízkym pod vianočný stromček. Vieme o tom svoje 🙁

Spúšťame projekt dog2love s myšlienkou združiť ponuku útulkov a zvierat v nich na celom Slovensku pod jednou webstránkou, čím by sme chceli výrazne zjednodušiť a zrýchliť proces adopcie.

Portál dog2love poskytuje útulkom komplexnú pomoc. Každá ochranárska organizácia môže využiť prostredníctvom portálu bezplatný video profil a darovaciu stránku, ktorá obsahuje aj platobnú bránu pre rýchlejšiu podporu.

Útulky, ktoré sa rozhodnú zapojiť, budú ťažiť z plánovaných kampani doma a v zahraničí.

Spúšťa kampaň na Startlabe, ktorej cieľom je získať financie na prevádzku portálu. Príjmy z aktuálnej kampane budú využité na rozbehnutie prevádzky portálu, nastavenie profilov útulkov, rozšírenie ponuky zvierat k adopciám a prezentáciu bezplatnej webovej aplikácie Aniter, ktoré je k dispozícií ochranárom zvierat.