Záznam z prieskumu trhu – dodanie osobného automobilu

Záznam z prieskumu trhu na dodanie úžitkového automobilu v rámci výzvy na predkladanie ponúk. Investičná pomoc v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka – Opatrenie č. 4