Novinky

Určite ste už všetci počuli o pravidle 3-3-3.

Určite ste už všetci počuli o pravidle 3-3-3.

Po adopcii psíkovi trvá: 3 dni, kým sa ukľudní, 3 týždne, kým sa oboznámi s chodom domácnosti, 3 mesiace, kým sa cíti ozaj doma. Aj keď sa psíky všeobecne považujú za veľmi inteligentné zvieratá, nemôžete od nich očakávať ľudské myslenie, logiku a chápanie zložitých súvislostí. Ich mentálna kapacita je niekde na úrovni dieťaťa.  Tak si to rozoberme podrobnejšie… 3 dni…

Stav preplnených útulkov je alarmujúci, pomôcť môže aj zrýchlenie procesu adopcie 

Stav preplnených útulkov je alarmujúci, pomôcť môže aj zrýchlenie procesu adopcie 

Útulky na Slovensku sú celoročne preplnené a len ťažko dokážu prijímať nové zvieratá. Situácia sa zhorší ešte po Vianociach, kedy v útulkoch skončia psíky,  ktoré ľudia darovali blízkym pod vianočný stromček. Vieme o tom svoje 🙁 Spúšťame projekt dog2love s myšlienkou združiť ponuku útulkov a zvierat v nich na celom Slovensku pod jednou webstránkou, čím by sme chceli výrazne zjednodušiť a zrýchliť…

Uchádzači o členstvo v Poradnom výbore

Týmto by sme Vám radi predstavili mená záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v Poradnom výbore sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ. Zuzana Kucíková (ošetrovateľ karanténnej stanice Humenské Labky) Mgr. Renáta Baníková obývateľka mesta Humenné Mgr. Štefánia Jakubová (aktívny dobrovoľník karanténnej stanice, profesiou účtovníčka podvojného účtovníctva)

Oznámenie volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.

Vedenie občianskeho združenia POMÁHA A CHRÁŇ o. z. oznamuje, že 01.07.2021 od 17.00 do 18.00 sa v kancelárií sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p., Osloboditeľov 114, 066 01 Humenné uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o .z. r.s.p., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a…

Otvorili sme pokladničky

Otvorili sme pokladničky

ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej, registrovanej zbierky formou pokladničiek karanténnej stanice Humenské Labky. Zápisnicu, predbežnú a záverečnú spávu si môžete pozrieť v priložených súboroch.